TEMEL DEĞERLERİMİZ

Toplumdaki farklı anlayışları ve bölgesel kültürleri birleştiren herkesin ortak paydasını oluşturan değerlere “Temel Değerler” denir.

Her toplumun  bir takım temel değerleri vardır ve bu değerler O toplumun çimentosudur, en kıymetli varlığıdır.

Bu genel tanımlamadan sonra gelelim, günlük hayatımızda işlerimizi kolaylaştıran, yoluna koymamızı sağlayan, bazen sonsuz bir deniz manzarasında hayal alemine dalmamıza neden olan temel değerlerimiz nelerdir? Sorusunun cevabına. İşte örnekleri:

Güven: İnsanları dinlemek, anlamak,  değer vermek kişide  öğle bir güven ve anlayış  ortamı oluşturur ki  bu ortam içerisinde  herkes onun yanında ve onunla birlikte olmak ister. Doğruluk: Neticeye bakılmaksızın uygulanması gereken davranış biçimi.

Özen:   Bitirilmesi gereken işi bitirmek.

Üretkenlik: En kolay değil en iyi çözümü sunmak.

Etki: En az çaba ile en fazla geri dönüşü yakalamak.

Tutarlılık: Hareketleriniz ile sözlerinizin uyumlu olması. Liste uzayabilir. .

Temel değerlerimizi bilmek, başarılı bir hayat için atılan ilk adımın ön koşulu olarak tanımlanmaktadır.

Siz de:

1-En iyi performans örneklerim neler?

2-En kötü performans örneklerim nelerdir? Sorularını  kendinize sorarak kendi  temel değerlerinizi belirleyebilirsiniz. Bunun için vereceğiniz cevapları saptarken :1-.Değerlerinizi göz önünde bulundurun.. 2-Değerlerinizi günlük konuşmalarınıza dahil edin. 3-Hayatınızdaki doğru insanları tutun. (Yeri gelmişken aktarayım. Değerli bakanımız Sayın M.Oltan Sungurlu “Ben tuttuğum adamımı bırakmam” der ,bize de ayni şeyi tavsiye ederdi .Demek ki önemli bir “temel değermiş” 4-Uyumadan önce gününüzü gözden geçirip değerlendirin.

Unutmayalım ki? Kişisel değerler bir yana, aslonan Milletçe sahip olduğumuz temel değerlerdir ki? Onlar:

1- Vatan ve ülke birliği.

2-Bayrak ve istiklal marşı.

3-Hürriyet ve bağımsızlık.

4-Cumhuriyete bağlılık.

5-İnsan haklarına saygı.

6-Milli seciye Mevhumu ve Atatürk gibi kavramlardır.

Türk  Ulusunun varlık sebebi olan bu Temel Değerlerimize sahip çıkarak  daima ön planda ve aktif olarak tutmalıyız. Çünkü Bir Ulusu var eden ve O’nu sonsuza dek yaşatacak olan  O’ nun değerleridir. Değerlerini kaybeden uluslar, ulusal kimliklerini de kaybederler.

Diğer bir çok ülke gibi Türkiye de toplumsal değer yargılarını korumalı, korurken de zamana ve teknolojıye entegre olacak şekilde Temel Değerlerini geliştirmeli ve yenilemelidir.