TÜİK Bölge Müdürü Çapoğlu Gümüşhane Üniversitesi Etkinliğine Katıldı - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

17 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

TÜİK Bölge Müdürü Çapoğlu Gümüşhane Üniversitesi Etkinliğine Katıldı

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 - 14:04

Son Güncelleme: 27 Nisan 2022 - 14:40

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 96’ncı kuruluş yıldönümü ve Türkiye İstatistik Günü olması dolayısıyla Gümüşhane Üniversitesinde “İstatistiklerle Hayata Bakış: İstatistiklerle Gümüşhane’ye Bakış” adlı bir seminer programı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun katılımıyla Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)’nde gerçekleştirilen etkinliğe TÜİK Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu ve TÜİK çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İİBF Dekanı Prof. Dr. Nihat Yılmaz, “25 Nisan TÜİK’in kuruluş yıldönümü olması dolayısıyla burada bir seminer etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimizde istatistiki verileriyle Gümüşhane hakkında birtakım malumatları burada yaşayan kişiler olarak daha iyi analiz etme durumumuz olacaktır. Çünkü bu şehirde yaşadığımız için verileri birebir daha iyi analiz edeceğimize inanıyorum. Burada paylaşılan bilgiler hem akademisyen arkadaşlarımıza ve hem de diğer kamu kurumunda çalışan arkadaşlarımıza ciddi bir çıktı sağlayacaktır. Bu amaçla da katılan herkese teşekkür ediyorum. TÜİK Bölge Müdürlüğü ile iş birliğimizi ilerleyen dönemlerde daha da geliştirecek çalışmalar ve etkinlikler yapacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TÜİK’in temelini oluşturan merkezi istatistik ailesinin kuruluş tarihini çeşitli etkinliklerle kutladıklarını dile getiren TÜİK Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu da şunları söyledi: “Kurumumuzun kuruluşunun 96’ıncı yıldönümünü Gümüşhane Üniversitesi’yle beraber kutlamak istedik. Kurumumuz, kurulduğu 25 Nisan 1926 tarihinden bugüne kadar geçen sürede önemli değişimler geçirmiştir. Bu değişimler hem idari anlamda hem bilişim altyapısı anlamında hem personel anlamında hem de istatistik üretiminin koordinasyonu anlamında olmuştur. Kendi alanında uzmanlığı esas alınarak yapılandırılan kurumumuzda, yürütülen tüm araştırmaların metodolojileri uluslararası standartlar geliştirilerek gözden geçirilmiş, içerik ve sonuçları karşılaştırılabilir olsun diye gerekli düzenlemeler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Bilgi eksikliği kadar bilginin eski olması, zamanın ihtiyaçlarına cevap verememesi de karar süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Kurumumuzun istatistiklerini uluslararası standartlarda üretme gayreti Türk istatistiğinin gelişimi için tek başına yeterli değildir. Üretilen bu istatistiklerin anlaşılmasını sağlamak, bu sürede istatistiklere olan güveni artırmak hepimiz için bir görevdir. Doğru ve güvenilir istatistik üretme cevaplayıcıdan başlar, doğru analiz ve yayınla devam eder ve doğru yorum ile sonuçlanır. Bu zincirin herhangi bir halkasında bir aksaklık olması, çıkan ürünün kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Ülkenin ihtiyaç duyulan tüm istatistiklerini tek bir kurumun karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle istatistik üretiminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görev paylaşımı sonucu oluşmuştur. İstatistik ofisleri gerek üretimde ve gerekse de koordinasyonda başrol oynamaktadır. Resmi istatistiklerin üretimi ve yayımına ilişkin temel ilkeleriyle standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız bilgi üretebilmek amacıyla Türkiye İstatistik Kanununa dayanılarak 5’er yıllık dönemler halinde resmi istatistik portalı hazırlanmaktadır. Portal ile resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan ilkeler temellenmekte, cevaplayıcı yükü her geçen gün azalmakta, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanarak resmi istatistiklere olan güven daha da arttırılmaktadır. Bugünün ve geleceğin veri sağlayıcıları ile karar alıcılarına Türkiye’nin verilerine erişim kolaylığı ve Gümüşhane ilimiz için seçilmiş bazı göstergeleri gösteren istatistiklerle Gümüşhane’ye bakış konulu seminerler yapacağız. Etkinliğimizin faydalı olacağı düşüncesiyle istatistik gününüzü kutluyor, bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm hocalarımıza, personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” 

TÜİK Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu’nun gerçekleştirdiği konuşmasının ardından Bilgisayar Mühendisi Osman Küçükali tarafından TÜİK’in tanıtımı ve TÜİK istatistiklerine erişim kolaylıklarını açıklayan bir sunum ve sonrasında TÜİK Uzmanı Bahar Dede Akbulut tarafından Gümüşhane ilinin istatistiki verilerine yakından bakıldı.

Etkinlik, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması sonrasında hediye takdimiyle sona erdi.

Program sonunda TÜİK Trabzon Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu ve beraberindeki TÜİK çalışanları Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’i makamında ziyaret ettiler.

Toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol gösterici bilgilere ihtiyaç olduğunu dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “Bir alanda çalışma yapılmak istenildiğinde kesinlikle istatistiki verilerin anlaşılır ve şeffaf olması büyük önem taşımaktadır. Temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmak olan TÜİK, bu alanda en güvenilir kurumlarımız arasındadır. 25 Nisan 1926 tarihinde kurulan Türkiye İstatistik Kurumu, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak paydaşlarıyla beraber programı başarıyla sürdürmektedir. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ‘İstatistiklerle Hayata Bakış: İstatistiklerle Gümüşhane’ye Bakış’ başlıklı seminerin Gümüşhane ilimiz adına önemli verilerin içerdiğine inanıyorum. Bu amaçla etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta İİBF Dekanımız Prof. Dr. Nihat Yılmaz olmak üzere akademik ve idari personelimizi kutluyorum. Değerli bilgileri bizlerle paylaşan TÜİK Trabzon Bölge Müdürü Sayın İsmail Çapoğlu ve TÜİK çalışanlarımıza da aramızda bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – 27.04.2022

image_print

HABERLER