Tüketicilerle İlgili Önemli Proje - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

22 Haziran 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Tüketicilerle İlgili Önemli Proje

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2016 - 10:25

Son Güncelleme: 03 Ekim 2016 - 10:26

TÜKETİCİ AKADEMİSİ PROJESİ

(Bilinçli Tüketici Sağlıklı Ekonominin Temelidir)

Bilindiği üzere, Anayasamızın 172 nci maddesinde yer verilen “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” hükmüne istinaden mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hazırlanmış ve 1995 yılında yürürlüğe girmiştir.

640 sayılı KHK, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine göre tüketicinin korunması alanında politikalar belirleme, yasal düzenlemelerin alt yapısını hazırlama, Tüketici Hakem Heyetleri arasında koordinasyonu ve alt yapı desteğini sağlama, tüketicilerin hakları ve hukuki korunma yolları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütme hususları, Bakanlığımız görev alanı içerisinde sayılmıştır. Bir başka ifadeyle, Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, tüketicilerimizin hakları ve korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması konusunda yasal idari otorite olarak belirlenmiştir.

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tüketicinin Bilinçlendirilmesi” başlıklı 59. Maddesinin 2. Fıkrasında ise; “Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu bağlamda; Bakanlığımızca yürütülen Tüketici Akademisi Projesi çerçevesinde tüketicilerin bilgilendirme ve bilinçlendirmesine yönelik, yukarıdaki mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak amacıyla; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 2014 yılından bu yana yürütülmekte olan ve uluslararası proje olma özelliğine sahip bu proje, 31.08.2016 tarihinde resmi olarak tamamlanacak ve ortaya konulan çıktılar, proje ortaklarının yürütecekleri çalışmalar aracılığı ile güncel tutulacak ve zenginleştirilecektir.

Söz konusu bilgilere, www.tuketiciakademici.gov.tr adresinde yer alan web sitesinden ulaşılabilecek olup,tüketici bilincinin ve tüketici sorumluluğunun gelişmesine katkı sağlayacak olan bu proje, kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mürsel YAŞAR

Ticaret İl Müdür V.

image_print

HABERLER