Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Yaratılış Kongresi Devam Ediyor - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

7 Aralık 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yaratılış Kongresi Devam Ediyor

Son Güncelleme :

22 Ekim 2022 - 17:16

VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. 20-23 Ekim tarihlerindeki kongre, kâinatın ve insanın yaratılışını izah etmede fizik, kimya ve biyoloji kanunları yanında bütüncül düşüncenin de göz önünde bulundurulmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

2017 yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde ilki düzenlenen ‘Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’, 2018 yılında Atatürk Üniversitesi’nde, 2019 yılında Iğdır Üniversitesi’nde, 2020 ve 2021 yıllarında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde yapıldı. 40. Yıl etkinlikleri kapsamında Üniversite kampüsümüzde yer alan Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an’ı Kerim tilaveti okundu. Kongre, tanıtım videosu ve açılış konuşmalarıyla devam etti. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kongreye videolu mesajı ile katılım sağladı.Erbaş konuşmasına; “İnsana bilmediğini öğreten Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Hz. Âdem’den beri hakkı ve hakikatı tebliğ eden ilim ve hikmetle insanın yolunu aydınlatan bütün elçilerine ve bilhassa Hz. Muhammed Mustafa’ya (SAV) sonsuz selam olsun. Medeniyetler beşiği güzel ilimiz Van’da gerçekleşen bu toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bizzat katılmayı arzu etmeme rağmen önemli bir çalışma için yurtdışında olmam hasebiyle aranızda bulunamamaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim.” cümleleriyle başladı. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, teknoloji ve bilimsel bilginin kutsandığı bu çağda insanların anlam ve değerler ekseninde bir hakikat krizi yaşadığını söyledi.

“Batı medeniyeti yeryüzünü bir bilinmezliğe sürüklüyor”

Başkan Erbaş, birçok açıdan toplumları etkisi altına alan batı medeniyetinin insanlığı ve tüm yeryüzünü bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkati çekerek, “İnsanın manevi yönünün ihmal edildiği varlığın, aşkın boyutunun yok sayıldığı, çevrenin, emanet vasfının göz ardı edildiği söz konusu hayat tasavvuru, insanlığı derin bunalımlara sürüklemekte, toplumları ve milletleri büyük krizlere maruz bırakabilmektedir. Bugün tüm dünyada yaşanan siyasi, iktisadi, içtimai, ahlaki ve hukuki sorunların arka planında ben merkezci ve üstenci bir yaklaşımla hayat ve toplum mühendisliğine kalkışan Batı menşeli insan ve alem tasavvurunun yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır.” dedi.

“Yaratılışla ilgili gelişigüzel yorumlar zihinlere boca edilmekte”

Dünyada tartışılmaya devam eden konulardan birinin de yaratılış meselesi olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu: “Yaratılışı kabul etmeyen yaklaşımlar insanı ve evreni izah etme noktasında yaşadıkları acziyeti aşabilmek için sürekli yeni teorilerde varsayımlar geliştirmeye gayret etmektedirler. Ancak yapılan düzensiz tartışmalar ve gelişi güzel yorumlar hayatı kuşatan iletişim ve etkileşim kanalları ile zihinlere boca edilmekte, bu durum insanların din toplum ve hayata dair yerleşik algı ve duyarlılıklar üzerinde ciddi aşınmalara sebep olmaktadır. Böyle bir vasatta var oluşun doğru bir düzlemde izahı ve bu izahının hayata kattığı değerler manzumesinin güçlü şekilde ve anlaşılır düzeyde insanlığa teklif edilmesi Müslüman alimler için imani ve ahlaki bir sorumluluk haline gelmektedir. Bu hususta yapılması gereken öncelikli iş yapılan tartışmaların zeminini, iddiaların argümanlarını, çağın psikolojik teknolojik ve sosyo-politik dinamiklerini doğru okumaktır.”

“Hakikati gölgeleyen düşünceler İslam’ın ilkeleriyle yeniden sağlamlaştırılmalı”

Başkan Erbaş, hakikati gölgeleyen düşünce, akım ve ideolojilerin olası etkilerinin iyi analiz edilmesini ve İslam’ın varlığa, insana, hayata dair ortaya koyduğu ilke ve değerler ekseninde bir yaklaşımla yeniden tahkim edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hz. Peygamber’e indirilen ilk ayette, yüce Allah’ın kendisini “Hâlik” sıfatıyla tanıttığını ifade eden Başkan Erbaş, “İlk vahiydeki söz konusu hakikat üzerine müesses olan İslam düşüncesine göre kainattaki her şey tek ve üstün kudret sahibi bir yaratıcı tarafından vücuda getirilmiştir. O da sınırsız ilmi ve iradesiyle evreni ve içindekileri bir ölçü ve düzen içerisinde kolaylıkla var eden, her an bir yaratma hâlinde olan, kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmadığını çeşitli misal ve delillerle beyan eden “vâcibu’l-vücûd” yüce Allah’tır.” diye konuştu. Başkan Erbaş, son asırlarda ideolojilerin şekillendirdiği modern paradigmaların varoluş, gaye ve değerler alanında insanın zihin dünyasını alt üst edip büyük bir kafa karışıklığına sebep olduğunu belirtti.

“Çelişkiler özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip ediyor”

Günümüzde dünyanın akademik merkezlerinin de varoluş bağlamında epistemolojik krizlerini yaşamadığı değerlendirmesinde bulunan Başkan Erbaş, “Aynı şekilde bilim ve ahlak arasındaki ilişki bugün teorik ve pratik boyutuyla trajedi ve paradokslarla doludur. Teknolojinin hayatı kuşattığı ve bilgiye ulaşmanın iyice kolaylaştığı çağımızda, söz konusu krizler ve çelişkiler özellikle gençlerin akıl ve gönül dünyasını tahrip edebilmektedir. Dolayısıyla düzenlenen bu kongrenin hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum. Buradan, insanlığın ve bilhassa gençliğin soru ve sorunlarına rehberlik edecek sunumlar, hakikat arayışını sabote eden yaklaşımlar karşısında gençliğe ufuk kazandıracak tebliğler çıkacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı konuşma kapsamında; “Van gerçekten ilim ve irfan şehridir. Moğolların Bağdat’ı istila etmesinden sonra Bahçesaray’a Arvas köyüne gelen Seyyid Muhammed bin Kasım Bağdadi ( Seyyid Muhammed Kutup), Seyyid Sıbgatullah Arvasi, Feqiye Teyran, Ahmed-i Hânî, Van’da da uzun yıllar yaşamış Bedi’üzzaman Said Nursi gibi Van’da ve çevresinde büyük âlimler ve müderrisler yetişmiştir, uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Bu vesileyle ilime hizmet eden bütün âlimlerimizi rahmetle yâd ediyorum.” dedi.

Rektör Şevli; “Böylesi önemli bir konunun işleneceği ‘VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bilim camiasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kongrenin düşünce ufkuna katkı sağlayacağına ve ilmi veriler doğrultusunda bilim insanlarına ve genç nesillere yeni bir bakış açısı kazandıracağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Rektör Şevli konuşmasını; “Hepimizin bildiği gibi Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim  ‘Seni yaratan Rabbinin adıyla oku’ emriyle başlamıştır. Allah’ın oku emri şüphesiz ki sıradan bir okuma eylemi değildir. Bu oku emri aynı zamanda; varlığı, kainatı okumaktır. Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Dr. Nazif Yılmaz’ın da kongremiz bağlamında gönderdiği güzel mesajını da sizlerle paylaşmak istiyorum: ‘Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” ne nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum.’ Yaratıcının Kur’an’da insana ilk hitabı olan “okuma” emrinin “Yaratan Rabbinin adıyla” olmasından hareketle zerreden kürreye, mikro âlemden makro âleme, bütün varlığın ve kâinâtın O’nun eseri olduğunu idrak edecek nesillerin yetişmesi için i’mâli fikirde ve sa’yu gayret içerisinde bulunan bilim insanlarımıza ve kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.” mesajıyla seslenen Sayın Yılmaz’a teşekkür ediyoruz, bizler de kendisine buradan selamlarımıza iletiyoruz.” şeklinde sürdürdü.

Bildirileri ile kongreyi zenginleştirecek tüm akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Şevli; “Kongrenin insanın mahiyet ve yaratılış gayesini bilimsel gerçeklerle anlamak, bunları hayata geçirmek ve bu gerçeği geniş kitlelere ulaştırmak bağlamında faydalı olması temennilerimle, güzel ve verimli bir kongre olmasını diliyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

2020 ve 2021 yılı Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi ev sahipliği yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, bilim dünyasının yaklaşımı üzerine olan düşüncelerini ifade etti. Rektör Uysal konuşmasına şöyle devam etti; “Materyalist felsefe sanatı görür, sanatkârı görmez, eseri görür ustayı görmez, fiili görür faili görmez. Bu kongreler yaratılış konusu tüm açıklığıyla ve gerçekliğiyle ele alınması yönüyle oldukça önemlidir. Kongreye katılan bilim insanları da sundukları bildiriler ile gerçeğe bir mum yakmaktadırlar.”

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Said Yüce, 1979’da kurulan Kültür Vakfı’nın tamamına yakınının yaratılış konusu ile ilgilendiğini ifade etti. Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yüce; “1979’da kurulan vakfımız ülkemizde ve yurt dışında birçok konferans, kongre düzenlemektedir. Bu kongrenin de hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

Kongre Başkanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe yaptığı konuşma kapsamında altıncısı düzenlenen kongrenin amacının kâinatın ve insanlığın var oluşunun izahını yapmaya çalışan bilim insanları ile öğrencileri bir araya getirmek olduğunu ifade etti. Özgökçe; muhabbet ve medeniyet şehri Van’da bir araya gelen katılımcılara şimdiden sunacakları katkılar için teşekkür etti.

VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın video ile katılımının yanı sıra, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştuğ, Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Kazım Uysal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. Sedat Yayla, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Eğitim Bir Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KAYNAK: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – 22.10.2022

image_print