YARIN GECE BERAT KANDİLİ

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

İslam âlemi olarak yarın gece; (7 Nisan 2020 Salı gününü 8 Nisan 2020 Çarşamba gününe bağlayan gece) Berat Kandilini idrak edeceğiz.

Berat; günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelmektedir.

Tefsirlerde Kur’ân-ı Kerîm’in Berat Gecesi’nde Levhi Mahfuz’dan toptan dünya semasına indirildiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan yine tefsirlerde “Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden” olarak ifade edilmektedir.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (asm), Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurmaktadır: “Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.”

Berat gecesi yapılan ibadetlerin elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırdığı da tefsirlerde ifade edilmektedir.

Risale-i Nur tefsirinde de Berat’la ilgili şunlar ifade edilmektedir: “Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle, Leyle-i Kadrin kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır…”