Yarın Yaşlılar Günü - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

7 Aralık 2023 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Yarın Yaşlılar Günü

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2016 - 17:14

Son Güncelleme: 03 Ekim 2016 - 17:59

Büyük Alim Bediüzzaman Said Nursi, lem’alar adlı kitabının 26. Lema bölümünü yaşlılara ayırmıştır.

1990 yılında Birleşmiş Milletler 1 Ekim tarihini Dünya Yaşlılar Günü olarak ilan etmiştir.

Büyük Alim Bediüzzaman Said Nursi, lem’alar adlı kitabının 26. Lema bölümünü yaşlılara ayırmıştır.

Bu eserde yaşlıları teselli edecek pek çok konu işlenmiştir. 26 bölümden oluşan bu önemli eserin üçüncü bölümünün bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz.

Eserin tamamı için  aşağıdaki linki tıklayınız.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ – İHTİYARLAR RİSALESİ PDF( ENVAR NEŞRİYAT)

ÜÇÜNCÜ RİCA: Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım; vücudum kabir  tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi-i Mısrî’nin

  Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere,

 Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber…

 dediği gibi, ruhumun hanesi olan cismimin de hergün bir  taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümidlerim, emellerim  kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevî ve çok derin ve devasız  görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi-i Mısrî gibi dedim ki:

  Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-ü tenim,

 Bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bîhaber! (Haşiye)

  O vakit birden merhamet-i  İlahiye’nin lisanı, misali, timsali, dellâlı, mümessili olan Peygamber-i Zîşan Aleyhissalâtü Vesselâm’ın  nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, o dermansız hadsiz  zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı ye’simi,  nurlu bir ricaya çevirdi.

Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve  ihtiyareler! Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla  bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Fakat gafletten ve

 (Haşiye): Yani: Benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde; hikmet-i  İlahiye, cesedimin  harabiyetini iktiza ediyor. Hekim-i Lokman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm.

image_print

HABERLER