1

YETER ARTIK, ELİNİZİ GÜMÜŞHANE’DEN ÇEKİNİZ…

Medya şirketi,
gazeteci, yazar, akademisyen, sosyal medya fenomeni, çevreci, ideolog, aktivist
veya her kimseniz lütfen Gümüşhane’den elinizi çekiniz…

Gümüşhane sosyal
medya ortamlarında ego tatmin etme yeri değildir…

Gümüşhane’yi
deneme atölyesi olarak kullanmaya çalışanlar biraz da kendi ikamet ettikleri
şehirlerin, metropollerin sokaklarını, bulvarlarını, denizlerini, yaylalarını, sosyal
hayatını gündeme taşısınlar…

Kendi
yaşadıkları şehirlerin gerçeklerini görmeyip, Gümüşhane’yi kendilerine alan
seçenler yanlış yapıyorlar, yanlış yapmışlardır…

Gümüşhane en
çevreci ildir. Gümüşhane en kültürlü ildir. Gümüşhane en mütevazi ildir. Bu
ilin altın değerindeki güzelliklerini görmezden gelip, Gümüşhane’yi bir fasit olaya
mahkûm etmek büyük bir vebaldir.

Gümüşhane; Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurallarının en rantabıl işlediği bir şehirdir, bir
ildir…

Valisinden milletvekillerine,
memurlarından amirlerine, medyasından siyasi partilerine, üniversitesinden
STKlarına ve yedisinden yetmişine bu şehir mutlu insanların şehridir.

Talihsiz bir
“göl” olayını Gümüşhane’nin üzerine bir kâbus gibi boca edenler artık biraz
insaflı olsunlar ve bu şehirden ellerini çeksinler…

Habercilik bir
kamu hizmetidir. Basın bu hizmetini ilk gün yapıp kamu ile paylaşmıştır. Ama, bir
kamu hizmeti olan haberciliği bir şehir için bilimsellikten uzak bilgilerle ve
yanlış algı sağlayan görsellerle kâbusa dönüştürmek göl olayındaki hata kadar
büyük bir hatadır.

Haberci veya
gazeteci  haberini yaptıktan sonra kenara
çekilir. Ama, ısrarla neredeyse bir ay boyunca bu işi ısıtıp ısıtıp gündeme
getirmek öncelikle Gümüşhanelileri rahatsız eden bir şekle ve renge
dönüşmüştür. Bu yanlışlarla dolu süreç artık sona ermelidir. Herkes şundan emin
olsun ki devletimizin ilgili kurumları 
göl olayının bütün bilgi ve belgelerini inceleyip gereğini yapacaktır. Bu
bakımdan; hiç kimse kendisini devletin kurumlarının yerine koyarak hüküm verip ahkâm
kesmemelidir.

Bir küçük göl
birikintisinin 12 bin yıllık olduğunu 12 dakikada keşfeden dâhi bilim
adamlarımız (!)  da umarım ki bu
öngörülerinden sonra Nobel ödülü alırlar!..

Gümüşhane’nin ve
Gümüşhanelilerin son sözü şudur:  “Elinizi artık Gümüşhane’den çekiniz…”

Güzel
günler dileğiyle…