RİSALE-İ NUR TALEBELERİ ERDOĞAN’I DESTEKLİYOR - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

17 Eylül 2021 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RİSALE-İ NUR TALEBELERİ ERDOĞAN’I DESTEKLİYOR

Son Güncelleme :

06 Mayıs 2018 - 19:05

Büyük İslam âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin hayattaki talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, 4 Mayıs 2018 Cuma günü Said Nursi’nin tüm talebeleri adına yaptığı yazılı bir açıklama ile 24 Haziran seçimlerinde Sayın Erdoğan’ı ve arkadaşlarını destekleyeceklerini  beyan etti.

Hüsnü Bayramoğlu’nun açıklaması medyada geniş yer aldı.

Türkiye’de; tarikat ve cemaat gibi dînî sivil yapıların Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi çok önemli ve hassas bir konuda fikirlerini beyan etmeleri son derece önemlidir.

Bundan önceki seçimlerde de açık bir şekilde Sayın Erdoğan’a ve AK Partiye destek veren Risale-i Nur talebeleri bu seçim için de beklenen açıklamayı yaparak Sayın Erdoğan’a ve arkadaşlarına destek vereceklerini deklere ettiler.

Risale-i Nur talebelerinin; devlete bağlılığı, Kur’an ve Sünnet’i yaşamadaki hassasiyetleri, devletimizin maruz kaldığı badirelerde hep devletin yanında yer almaları, son olarak da  15 Temmuz hain FETÖ kalkışımına ve hain FETÖ örgütüne karşı yaptıkları ve yapmakta oldukları etkin mücadele devletimizin ilgili kurumları ve milletimiz tarafından hep bilinmiş ve hep takdir edilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi ile başlayan ve Risale-i Nur cemaatinin çok önemli bir prensibi olarak devam eden “MÜSPET HAREKET” tarzından dolayı Nur talebeleri bugüne kadar devletle hiçbir sıkıntı yaşamadıkları gibi, her zaman devletin yanında yer almışlardır. Bu durumu bilen devlet erki de son dönemlerde Bediüzzaman Hazretleri’nin eserleri olan Risale-i Nurların Diyanet yayınevi ve matbaalarında basılmasına ve yayımlanmasına müsaade etmiştir.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR:

Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu’nun yayımladığı açıklamada dikkat çeken bazı hususlar şunlardır:

*Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin talebeleri olarak bizler, tıpkı üstadımız gibi, vatan, millet, Kur’an, İslamiyet ve insaniyet namına, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve beraberindekileri muhafazayı ve arkasında olduğumuzu bildirmeyi ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz.

*Bugün bir seçim mücadelesi görüntüsü altında cereyan eden şey, şu veya bu partinin iktidar olması meselesi değildir. Bu, siyaset sahasındaki muhtelif cereyanlardan birinin nöbeti diğerine devretmesi meselesi değildir.  Bugünkü mücadele, bu vatan ve millet için çalışanlar ile vatanı parçalamak ve milletimizi ecnebilere köle yapmak için çalışanlar ve onların şuurlu yahut şuursuz müttefikleri arasında cereyan eden bir mücadeledir. Bu, asırlardır İslam’ın bayraktarlığını yapan ve İslam aleminin istikbali için bütün ümmetin ümit bağladığı bir milletin ayaklarındaki prangaları çözmeye çalışanlar ile bu kahraman milleti birbirine düşürüp vatanını parça parça ederek bütünüyle ecnebi kuvvetlerin hakimiyeti altına sokmak isteyenler arasındaki bir mücadeledir.

*Milletimizin serbest iradesiyle iktidara gelen ve halen iş başında bulunan kanaatimce siyaset ve vatan hizmetinde manen vazifeli Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan iktidarda bulundukları müddet içinde, İslam kahramanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaptığı hizmetlerden çok daha fazlasının tahakkukuna, Allah’ın izin ve inayetiyle muvaffak olmuşlardır.

*Başörtüsü gibi İslam’ın en önemli bir şiarı üzerindeki yasaklar tamamıyla kalkmıştır.

*İmam Hatip Okulları ve Kur’an kursları da yeniden eski serbestisine kavuşmuş, gençliği zaaf-ı imandan ve itikattan kurtarmak için çok elzem olan değerler eğitimi namıyla nurların derslerine başlanmış, Risale-i Nurlar Diyanet Başkanlığı tarafından resmen neşrine Reis-i Cumhurumuzun talimatıyla Kültür Bakanlığı tarafından muhafaza altına alınmak suretiyle aynen neşri 4 senedir devam etmekte ve yurt içinde ve dışında dağıtımı yapılmaktadır, hatta eskisinden daha da haşmetli bir şekilde yurdun dört bir yanında bu milletin evlatlarına hizmet vermeye başlamıştır.

*Tek parti devrinin eseri olan ve gençliği her türlü dini hissiyattan uzak bir şekilde yetiştirmeyi hedef alan eğitim politikalarının ıslahına girişilmiş, bu cümleden olarak Kur’an, Siyer ve Osmanlıca dersleri devletin okullarında okutulmaya başlamış ve gençlerimiz arasında da büyük bir rağbet görmüştür.

*Yine Üstadımız Said Nursi Hazretleri’nin fevkalade ehemmiyet verdiği ve “alem-i İslam’ın kalesi ve şanlı ordusu” olarak yad ettiği kahraman ordumuz bazı mihrakların elinde bir darbe aleti olmaktan kurtarılmış ve milletimizin ve alem-i İslam’ın nezdindeki o müstesna mevkiine kavuşturulmuştur.

*Kur’an’ımız başta olmak üzere dini ve manevi değerlerimiz, devletimizin bütün kademelerinde eski itibarına kavuşmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve devlet erkanının iştirak ettiği mühim toplantılarda Kur’an okunması gibi, yakın zamana kadar kimsenin hayal bile edemediği işler büyük bir vakar ve sükunet içinde gerçekleşmiştir.

*Bütün bu mesut ve müjdeli gelişmeleri bir arada mütalaa ettiğimiz zaman, Reis-i Cumhurumuzu ve beraberindekileri iktidarda muhafaza etmenin vatan, millet, İslam alemi ve hatta insanlığın sulh ve selameti açısından ne kadar hayati bir önem taşıdığı, açıkça ortadadır.

*İşte bunun içindir ki, yurt içinde ve yurt dışında bütün menfi mihraklar, milletimizin bu mesut istikbale doğru yol alışını durdurmak için ittifak etmişlerdir. Bu sebepten, önümüzdeki seçimlere sıradan bir seçim olarak bakmak mümkün değildir.

*İşte, bir kısmına kısaca temas etmeye çalıştığım bu sebepler muvacehesinde, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin talebeleri olarak bizler, tıpkı Üstadımız gibi, vatan, millet, Kur’an, İslamiyet ve insaniyet namına, Recep Tayyip Erdoğan’ı ve beraberindekileri muhafazayı ve arkasında olduğumuzu bildirmeyi ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz.”

********

Bugünlük de bu kadar.

Güzel günler dileğiyle.

 

image_print