RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (10) - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

16 Temmuz 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (10)

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2019 - 12:10

Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 - 12:10

VÂESEFÂ

Sanıyor dîl gelecek şâd demi var

Gülemez ah yine nâşâd demi var

Nice Ümmîd doludur vâ esefâ

Yine firkat yine feryâd demi var

KÖR BENLİK

Zanneyledim nefsim için binler elmas hakikat

Kalbim ruhum aç açıkta niyet gizli ya sakat

Kör benliğe madalyayla tayyeyledim ben aya

Dışı hizmet aslı riyâ hak getire sadâkat

Ol elmaslar vitrinine ben’i koydum sinsice

Utanmadan arlanmadan güce baktım gizlice

Umursamaz para değil hem ünvanda müslüman

Dünyam yaman değmen aman karışsa da sap saman

İMAN-I TAHKİKİ

Terakkide değil ya tedennidedir âdem

Tayyeyleyecek güya düşer durur demâdem

Bilmez terki dünyada terakkî- yi hakîkî

Ah imanı tahkîki hem elzem hem mukaddem

GÖRÜNMEYEN İLLET

Evvel ihraç eylendi ümmet içinden millet

Uhuvvetin yerine kondu nef’s içre zulmet

Zâtın kutsadı her ferd gayrıya oldu âmâ

Bir bir avlanır ammâ göremez nedir illet

NEFSİM

Gam içre yaşlı nefsim gözden niçün ıraksın

Dünyâda neş’e bir an varsın gönül bıraksın

Şol dem ki fânidir ah sır var bekâyı saklar

Sabret ki saçta aklar ahrette tâcı taksın

AŞK-I MEVLÂ

Aşk mı Leylâ vû Süheylâ hâtimeleri vâveylâ

Yar ne Leylâ ne süheylâ aşk-ı Mevlâ aşk-ı Mevlâ

Okunmamış hâlâ salâ bil her lahzâ vakt-i âlâ

Yar ne Leylâ ne süheylâ aşk-ı mevlâ aşk-ı Mevlâ

BU FİRKAT BAŞKA…

Bildim bin ömür dahi az gelir sana gönül

Şu üç günlük ömr’içün söz edilmez ya gönül

Ah elbette fedâ hem gedâ olunur aşka

Neden bu firkât başka vâveylâdır a gönül

TEBESSÜMÜN GÜCÜ

Ne o kartal bakışlar devr-i echelden beter

Dine hizmet edeceksen tebessüm dahi yeter

Bu muhabbet dinidir gül yüzünde güller açsın

Kâinat üstüne taçsın yaratan öyle ister

İNTİZAR DEMİNDEYİM

Gece yüklü bulutlar ruhumda âhım gibi

İntizar demindeyim ümmîd sabâhım gibi

Ağyar ülfet eylemez çokmuş günâhım gibi

İntizar demindeyim ümmîd sabâhım gibi

ŞU GÖNÜL

Nice aşklar yalan kanar bilemez
Sevecektir deyû yanar şu gönül
Deli derler lakâb olur silemez
Yine durmaz divânedir şu gönül

ÇÜRÜK FELSEFE

Nedir söyle niçin verilmiş hayat
Akletmeden ona dünyayı dayat
Ne çürük felsefe tek yanlı bayat
Ecelden korkmak ne ne ister heyhat

AKLI ÇIKAR AT

İçinde ol fark etme şu mucize bedeni

Nerden geldi düşünmek geri kalmak nedeni

Aklı çıkar at bari başta durmasın boşa

Koyunlar gibi yaşa tam olursun medeni

image_print

HABERLER