GÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

Ali Özdogan - AİT TÜM YAZILAR

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (57)

BİN ELEM VAR Ne şu sevdâ ki bin elem var gönül Nice aşkın visâli yok bâr gönül Kanatır hâr bağır yanar ah yine Geri durmaz fedâ eder yar gönül İFTİRAK Hâr-ı goncadan ne çektin seni ağlatan firaktır Cevr-i yâri lezzetin bil acıtan mı iftiraktır Aşkı bilmeyen ne anlar zannı kim fir...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (56)

GARİP!.. Milyon beğeni vardı belki binlerce takip Garip kimsesiz gitti öğlene Müteakip BİTECEK RÜYAN Nice aldanup nice yan gönül Yine aşka düş neş’e san gönül Bilemem bu naz ne kadar sürer Bitecek rüyan uyuyan gönül ŞİİR NEDİR? Şuûr’u zayi olmuş bomboş kalmış sözlerde...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (55)

AŞK OLSUN O’na dönsün çiçekler bütün güller lâleler Aşk ile de ey gönül aşk verene aşk olsun Aşkolsun ya kimdendür sevgide merhâleler Aşk ile de ey gönül aşk verene aşk olsun SABÎ Hep gölgelerin peşinde hâlâ Sen say ki sabî yaşında hâlâ Ah başta belâ inan şu gönlüm Zannetme...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (54)

GÖNÜL KOŞ ONA Kanmış gibi yapsan ya gönül sözleri hoştur Var sen bilerek aldanıver cevr ise boştur Ah aşk diyecek kalmadı bil sevmese dâhi Sen sev onu sev koş be gönül koş ona koştur YÂD Yâd-ı feryâd eyledin âşık cürüm suç sendedür Kim demiş leylâyadur aşk sanki mecnun tendedür C...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (53)

KARABORSA Âdem elzem hissedip kazara fiyat sorsa Elbet elzem olanın fiyatı karaborsa Hâlâ bu rezil hâlet amma dilde adalet Olmuş şeytana alet din İslam sorulursa ANLA AŞIK ANLA Tarümâr olmuş yanar âşık yürek gamhânedür Gör bi-zâr olmuş inanmaz zannı aşk efsânedür Anla aşık anla a...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (52)

EY SARHOŞ Uç sen ey sarhoş kafa rahat birinci mevki Kim tattırır düşünme dil ucunda bin zevki Ye iç eğlen sür safâ bakma namaza saf’a Aklı koydun ya raf’a görmedin od’a sevki AYASOFYA Niçin suskun kaldın sen niçin ey Ayasofya İlan et hafizlarla çıksın ortaya foy...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (51)

AŞK-I MEVLA Aşk mı Leylâ vû Süheylâ hâtimeleri vâveylâ Yar ne Leylâ ne süheylâ aşk-ı Mevlâ aşk-ı Mevlâ Okunmadı hâlâ selâ bil her lahzâ vakt-i âlâ Yar ne Leylâ ne süheylâ aşk-ı mevlâ aşk-ı Mevlâ ASIL ŞENLİK BEKADA Bin azâba dûçâr oldum lezzet bir imiş meğer Visâl içre nice firâk ...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (50)

HAYSİYETSİZ Nefsi kalkan eylemiş it saklamaz gör fendini Haysiyetsiz sanki seçmiş hem yaratmış kendini SENDE DEĞİLDİR Gör sende değil sırrı güzellik bu ne nazdır Can âyinedir bil güzelim vakti de azdır Bak kudreti gör sivrisinek duy sana sazdır Can âyinedir bil güzelim vakti de a...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (49)

GÖNÜL Âh ile geçmez o derin yareler Dide-i giryânını saklar gönül Çare arar âşık-ı mehpâreler Ah bulamaz aşkı yasaklar gönül ALDANMA SEN ÜST BAŞA Hangi dinden bilmedim amma bakarsın dindar Makamlıya bin hürmet fakir görürse kindar İslam değil bu zinhar zîra şeytana maşa Aldanma s...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (48)

ŞUUR Şuur kim aça bâbı hem şiire asl ola Hakîkata vasl ola sahib-i nazar-ı âmm Sermest kim almaya kâm eğlenceye fasl’ola Koyar edebi yola şuursuz tâlib-i cam HATIRALAR Tutup kirpiklerimden kapatır gözlerimi Yağmurlu güzlerimi getirir hâtırâlar Görürüm ruhta yâre kanatır&nbs...

KÖŞE YAZARLARI

Copyright 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.