GÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

Ali Özdogan - AİT TÜM YAZILAR

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (49)

GÖNÜL Âh ile geçmez o derin yareler Dide-i giryânını saklar gönül Çare arar âşık-ı mehpâreler Ah bulamaz aşkı yasaklar gönül ALDANMA SEN ÜST BAŞA Hangi dinden bilmedim amma bakarsın dindar Makamlıya bin hürmet fakir görürse kindar İslam değil bu zinhar zîra şeytana maşa Aldanma s...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (48)

ŞUUR Şuur kim aça bâbı hem şiire asl ola Hakîkata vasl ola sahib-i nazar-ı âmm Sermest kim almaya kâm eğlenceye fasl’ola Koyar edebi yola şuursuz tâlib-i cam HATIRALAR Tutup kirpiklerimden kapatır gözlerimi Yağmurlu güzlerimi getirir hâtırâlar Görürüm ruhta yâre kanatır&nbs...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (47)

GÖNÜL TELİM Gönül telimde titresin o şarkı Durup dilimde bitmesin o şarkı Duyurmayın dedim o bî vefâya Yasakladım ki gitmesin o şarkı SEN AŞKTA ESMAYA BAK Kimi sorar anlamaz der aşk olur mu iki Şeytan öğretir mecaz asl’olanı hakiki Bilmek içün bab-ı Hakk haya perdesini tak ...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (46)

AŞK ÜÇ GÜN MÜ? Ah ne aşktur ne de âşuk Hevâ vû nef’stür bulaşuk Atılmaz ânınla aşuk Aşkı bil yaradanadur Şol kalbine koyanadur *** Aşk üç gün mü ah can fâni Nerde Mecnun Leylâ hani Ayine kılmış ol Sânî Aşkı bil yaradanadur Şol kalbine koyanadur TESELLİ Vuslat neşesindesin a...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (45)

HİKMETİ VARDIR Vuslat demidir beklediğim, yar bana bâr’dır Fânîye bakıp aşk diyenin kısmeti nâr’dır Ah aşkta firâk goncada hâr hikmeti vardır Fânîye bakıp aşk diyenin kısmeti nâr’dır SUSSUN O YALAN SEVGİLİLER Ah dert mi ki ağlar yine yar derd-i firâktan Duymaz m...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (44)

HASEDİN İÇİN… Hasedin içün gıybet emr olmuş sana hâşâ Mü’minlerin halini eyleyedur temâşa Bilmem nedir ederin kabirden yok kederin Ah derin olsun yerin işin gücün kargaşa HAKK DER MUHAMMED MUSTAFA (SAV) Lazım mıdur kim bekleye fâni gönlüm ister vefâ Geç gönül geç sen vefâda...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (43)

ZİKR-İ HUDA Çık ruhuna kurtul tuzağın haps-i bedendir Bak kalbe huzur zikr-i hüdâ anla nedendir Bir kendini bir âlemi süz bul neredendir Bak kalbe huzur zikr-i hüdâ anla nedendir SAKIN FANİYE KANMA Hep lezzeti var sanma sakın fâniye kanma Neşeyle gelen gamla gider anla usanma Bir...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (42)

ÂDEM-İ MUAMMA Ah âdem-i muamma Faniye meftun amma Kabre kör olmuş âmâ Sonu bilmez ki firak Ânı zanneyler ırak Nasihate karnı tok Akıllı herkesten çok Bakışları keskin ok Sonu bilmez ki firak Ânı zanneyler ırak Hayal doldurur özü Dünyalıktır her sözü Birden kapanır gözü Sonu bilme...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (41)

O SON GÜN Kalbimde yerin derd ile saklandı o son gün Gam içti gönül aşk diyerek kandı o son gün Her cevr ü cefadan seni hep andı da hâlâ Gör sönmeyecek kor gibi ilk yandı o son gün VEFASIZ Firkat demi âhım diyemez şimdi vefâsız Ah neydi günâhım diyemez şimdi vefâsız Bin cevr ile ...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (40)

NEFİS Nefis daim müptela keyfe mâyeşa hevaSanır her derde deva varsa yoksa masiva SENİ BİLMEK NE GÜZEL Seni bin can ile sevmek seni bilmek ne güzel Ki o Kur’an’a çeken aşk ne güzeldir ne güzel Selavâtın ne güzeldir ya selâmın ne güzel Ki o Kur’an’a çeken aşk ne güzeld...

KÖŞE YAZARLARI

Copyright 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.