GÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

Ali Özdogan - AİT TÜM YAZILAR

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (35)

SEN Ruhun güzelliğiyle gönül kapımı aç sen Kor olmuş yüreğime gel âb-ı hayat saç sen Tutmam tutmam coşkumu artık başıma taç sen Kor olmuş yüreğime gel âb-ı hayat saç sen İ’LEM Gönül sayfalarına yazdı yüzlerce kalem İmânı dava edip çektiler cevr vü elem Hapisler medreseydi denmedi...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (34)

NEFİS Madem nefis köpektir Âdemin başı dertte O zaman düşman tektir Görsen de bin bir fert’te Ey ahali sözüm var Herkes onu bağlasın Onu serbest eyleyen Tez otursun ağlasın MÜPTELAYIM Müptelâyım düştüm gama anlamadım hâlimi İrdeledim hayâlimi içre buldum zâlimi Lâl eyledi a...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (33)

ÂDEMİ GÖR Kimi dem neş’e demi kimi dem hüzün demi Makamatla seyerân eylerken gör âdemi Neşe hüzün eldemi sen bir bak nağmede mi Makamatla seyerân eylerken gör âdemi SÖYLESE BİLİM Hayat nedir ya insan ne niçin bu kısa film Murâdı nedir yapanın onu söyler mi bilim Bekleyenle ...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (32)

SÖYLE HAYAT SÖYLE… Ah bir yakalayabilsem koşturup giden hayatı Soracağım niçinsin sen ne bu masnûât gayâtı Gönül kalmak ister amma ne deverân şu muamma Söyle hayat söyle bana sustur ruhumda feryâdı HAMİYET İSTEĞİ VE KENDİSİ Hamiyyetperver ister devletinin başında Kendi ruhunda bi...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (31)

NEFESE MUHTAÇSIN Nefes nefes ikrâm eyler ömrümü Rabb-i Kerim Derim şol gafil nefsime gör fakr içinde açsın Bir lahzadır ya sonrası ah hayat tâc-ı ser’im Zanneyleme kendin varsın bak nefese muhtaçsın İSRAF Kimlikte İslam yerine hâşâ israf mı yazar O senindir bu benim âdem az...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (30)

ÜFLE NÂYI SUSMASIN Turâbından kopar kopmaz feryâdı nefes nefes Ah der fanidir şu Dünya der beden ruha kafes Üfle nâyi susmasın ses belki buz nefsim erir Kalbe binler şevk verir ah döner ebed’e heves AŞK DENİLEN ŞEY!.. Tarifi mümkün müdür şu aşk denilen şeyin Ne isterseniz d...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (29)

ARTIK KABİR GÖRÜNDÜ Aman artık anladık bak bildi ya seni halk Artık kabir göründü bir vakit namaz’a kalk AH MECAZ.. Hayâlin midir beni şâd ü handân edecek Vuslat ya kâbil değil ya da bir gün bitecek Bilirmisin bî vefâ aşk bu dâim sürecek Vuslat ya kâbil değil ya da bir gün ...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (28)

AH MECAZ!.. Ruhumun naz makâmında huzur bestesi sensin Aşk güftemin bercestesi sem’inde sesi sensin Nağme-i saz hengâmında gönül neşesi sensin Aşk güftemin bercestesi sem’inde sesi sensin SANA MÜJDE OLSUN Feryad eyler avaz avaz ah o garip bülbülüm Sararıyor durmuyor d...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (27)

İMTİHAN Ne safâdır ne cefâdır imtehandır imtehan Kimi demler âşikâre kimi dem olur nihân Dem- i safâ içün hamd et gayr içün elzem sabır Hû diyene köprü kabir şenliktir iki cihan MUAMMA Görüyor ah kabir yakın kaçamaz Ne muammâ bakar bakar açamaz Nice derd içre derdi var iniler Yin...

RUBAİ MISRALARINDA HİKMET DAMLALARI (26)

ZAMANE GÖNÜL ERİ!.. Hey gel beri gel beri zamâne gönül eri Pul mu zikr-i ecdâdın senin nezdinde yeri Çok mu ağır yük oldu diline mübarekler Satıp kırdın yürekler ruha battı kederi BASİRETLE BAKABİLMEK Sevilenler turâb olur görünür Ya sevenler harâb olur görünür Bakabilsen basîret...

KÖŞE YAZARLARI

Copyright 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.