Risale-i Nur Talebeleri’nden Erdoğan’a Büyük Destek - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

31 Mayıs 2023 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Risale-i Nur Talebeleri’nden Erdoğan’a Büyük Destek

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 - 8:00

Son Güncelleme: 03 Mayıs 2023 - 10:15

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimimleri’nde  Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye ve Cumhur ittifakına olan ilgi ve destek giderek artıyor.

Bugüne kadar hep müsbet hareket etmeleriyle ve  devletin yanında yer almalarıyla tanınan Risale-i Nur talebeleri, bugüne kadarki seçimlerde de hep Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemişlerdi. Nur talebeleri, yaptıkları son açıklamalarla da 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini kamuoyuna deklere ettiler.

Türkiye’deki Risale-i Nur talebelerinin dört etkin grubu olan Meşveret Cemaati, Sözler Cemaati, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Hizmet Vakfı’nın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek için yayımladıkları mesajlar şöyledir:

RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİ

TÜRKİYE KAMUOYUNA

Malum olduğu üzere; ülkemiz seçim sath-1 mailine girmiş bulunmaktadır. Dahili ve haricî şer kuvvetler ve müfsit komiteler ihanet ve yıkımlarını, fesat ve iftiralarını, yalan ve dessas fikirlerini çok yoğun bir propaganda ile apaçık bir şekilde sürdürmekte; kalb-i küllî ve vicdan- I umumîde derin yaralar açmaktadırlar.

2023 Seçimleri sadece siyasi bir tercih meselesi değil devletimizin bekası, milletimiz ve Âlem-i İslam’ın selametiyle doğrudan ilgilidir. Bu itibarla 2023 seçimlerine dair tarz-ı hareketimiz ile alakalı olarak aşağıdaki hususları, ehemmiyetine binaen, kamuoyunun nazar-ı dikkatine arz ediyoruz:

✓ Kahraman bir milletin ebedî bir medar-i şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılıçlarının pek büyük ve antika bir yadigarı olan Ayasofya Câmiini müzahrefattan temizleyip beş yüz sene devam eden asli hüviyetine çeviren,

✓ Mazide dinden tecerrüd ettirilen maarifte Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebevi ve hatt-ı Kur’an olan Osmanlıca’nın müfredata konulmasına ve tesettür şiarının serbestiyetine vesile olan,

İttihad- İslam için samimi gayretlerde bulunan, dünya mazlumlarının yanında durup, ülkemize iltica eden her milletten mazluma ev sahipliği yapan,

✓ Kur’an-ı Azimüşşan’ın yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur eserlerini,  Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vasiyetine istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle tab’ ettirip neşrine vasıta olan,

Memleketimizin maddeten ve manen terakki ve tealisi için azim ve gayretle çalıştığına şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne vatan, millet ve İslamiyet lehindeki hizmet ve gayretlerinden dolayı dua ediyor ve var gücümüzle destekliyoruz. (Risale-i Nur Meşveret Cemaati)

RİSALE-İ NUR  SÖZLER CEMAATİ

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Aziz Sıddık Kardeşlerimiz;

Evvela: Ramazan’ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ederiz. Cenab-ı Hak bu Ramazan’ın Leyle’i Kadr’ini umumumuz hakkında bin aydan hayırlı eylesin. Âsâr‐ı Gadab‐ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden milletimizi ve memleketimizi muhafaza eylesin! Âmîn.

Saniyen: Milletimiz ve memleketimizi ciddi alakadar edecek mühim bir seçime yaklaşmış bulunmaktayız. Bu vesileyle birkaç hususu umumun nazarına arz etmeği münasip gördük.

1- Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayatı boyunca siyasetten uzak durduğu halde Adnan Menderes başa geçince Halk Parti’ye karşı Demokrat Parti’yi açıkça desteklemiş, bunun sebebini soranlara da şu cevabı vermiş:

“Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır…Bunun için, hayat‐ı ictimâiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’ân ve vatan ve İslâmiyet nâmına muhâfazaya çalışıyorum.” Emirdağ lahikası.

Yine demokratları kastederek “Onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücûdun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz’î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl‐i dini yardıma dâvet ediyoruz.” Emirdağ lahikası

Yine bu asîl Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi (yani halk partisini) kat’iyyen iktidara getirmeyecek buyurmuştu. Bu da Üstadımızın bir kerameti olarak tezahür etmiş ve geçen yetmiş küsür senede hiçbir zaman ihtilaller haricinde CHP milletin hür iradesiyle iktidar olamadı. Bundan sonra da olamayacaktır inşallah.

2- Üstadımızdan sonra hizmetinde bulunan talebeleri, varis ve vekilleri aynen bu istikamet üzere hareket etmişler. Her zaman sol partilerin karşısındaki umumun teveccühünü kazanmış kitle partisi olan en büyük sağ partiye oylarını verip desteklemişler. Bu hususta herkesi teşvik etmişler.

Bu meyanda bir zaman Adalet Partisi, daha sonra Anavatan Partisi yani Turgut Özal’ı, sonra da AK Parti’yi ve Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı açıkça desteklediler. Biz buna şahidiz ki: Başta Mustafa Sungur Ağabey olarak Hüsnü Bayram, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Ahmet Aytimur Ağabeylerimizin tamamı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bu manada ciddi destek verdiler. Aleyhte konuşturmadıkları gibi konuşmak isteyenleri de şiddetle ikaz ediyorlardı. Hatta Mustafa Sungur Ağabey, küçük sağ partilere, bunlar neden ayrı ayrı hareket ediyorlar, gidip Tayyip beye kuvvet vermiyorlar, diye çok kızardı. Vefatına yakın son seçimde yarı felçli haliyle çok zorlandığı halde sırf Tayyip beye kuvvet olsun diye gidip oy kullanmıştı. Ayrıca ne zaman hükümete bir hücum olsa hemen Ankara’ya gider hükümete manevi destek olurdu. Bu manada Abdullah Yeğin Ağabey de Tayyip Beyi açıkça destekledi. Televizyonlara çıktı beyanatlar verdi. Gazetelere röportajlar verdi. Hüsnü Bayram Ağabey ise dersleri canlı yayınlandığı için takip eden herkes şâhittir ki; hemen hemen her derste Tayyip beyi nazara verir ve dualar ederdi. Merak edenler bu kayıtlar internette mevcuttur bakabilirler.

3- Gerek Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin gerekse yakın talebelerinin bu tarzı hareketlerinden yola çıkarak bizler de üstadımızın en büyük arzusu ve umum ümmetin hasretle beklediği Ayasofya’nın açılması, vatanımıza ve gençliğimize ekmek gibi ilaç gibi lüzumu bulunan Risale-i Nur eserlerini devlet eliyle neşri olan bu iki muazzam ve hiçbir maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli bu hizmetleri yapan ve ehli imana tam bir inanç ve ibadet hürriyeti sağlayan, bütün bunlarla beraber aynı zamanda memleketimizi maddeten terakkide de en büyük ecnebi devletleri geride bırakacak icatlar ve icraatlar ile ileri seviyelere taşıyan, sağdaki en büyük kitle partisi olan AK Parti ile onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de bütün vakıflarımızla derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla bütün kuvvetimizle destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Bütün ehli imanı da bu manada yardıma davet ediyoruz. (Risale-i Nur Talebelerinden Sözler Cemaati Meşveret Heyeti)

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakını destekliyoruz.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin çağımıza bakan önemli bir Kur’an tefsiri ve Sünnet-i Seniyye esaslı olan eserleri Risale-i Nur’ları okuyan ve fikirlerinin takipçileri olarak, 14 Mayıs 2023’de yapılacak olan seçimlerde şimdiye kadar olduğu gibi Cumhur İttifakı’nın adayı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi destekliyoruz.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hayatı boyunca siyasetten uzak durduğu halde, Adnan Menderes ve Demokratlar iktidar olunca Cumhuriyet Halk partisine karşı Demokrat Parti’yi açıkça destekleyerek şöyle demiştir: “Çünkü, Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’an, vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum.” Burada bahsedilen “komünist kuvveti” bugün farklı tezahürlerle devam etmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yakında vefat eden tüm varis ve talebeleri de ilk günden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Parti’ye ciddi destek  vermişlerdir.

Yine, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri talebelerine yazdığı bir mektupta “Türk milleti, ihtiyarıyla o partiyi (yani Halk Partisi’ni) kat’iyyen iktidara getirmeyecek” demiştir.

Son 73 yılda darbe ve sonrası dönemler hariç CHP iktidar olamamıştır.

Bediüzzaman Hazretlerinin bu öngörüsünün 14 Mayıs’da da tahakkuk edeceğine inanıyoruz.

Dünyadaki şer odaklarının, hedefine AK Parti’yi koymuş olması da aslında herşeyi açıklamaktadır.

Nitekim; Ak Partinin yaptığı müsbet icraatlara bakıldığında;

Ayasofyanın ibadete açılması, vesayet sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, başörtüsünün bütün kurumlarda serbest bırakılması, Risale-i Nurların Diyanet tarafından neşri, Türkiye’nin maddi bakımdan imarı, savunma sanayiinin inkişafı, ekonomik kalkınma hamleleri, ülkemizin dış mihrakların insiyatifinden kurtulup bağımsız hareket kabiliyetini kazanması, dünya siyasetinde müessir hale gelmesi, İslâm âleminin riyasetini deruhte edip Asya, Afrika, Orta Doğu ülkelerinde, Libya, Azarbeycan gibi yerlerde alınan insiyatif ve yapılan hamleler, İslâm eserlerine bütün dünyada sahip çıkma gayretleri, ittihad-ı İslam meselesine dünyada yapılan katkılar, ayrıca, PKK, FETÖ gibi şer odaklarıyla ciddi mücadele etmesi gibi aziz milletimiz ve değerli vatanımız için yapılan nice güzel ve müsbet gayretlerinden dolayı;

AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla destekleyeceğimizi ifade ediyoruz.

Allah CC. milletimiz ve memleketimizin yardımcısı olsun. Her türlü âfat ve musibetlerden muhafaza etsin. (İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI)

HİZMET VAKFI

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

ÜSTADIMIZ BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİNİN TALEBESİ VE VEKİLİ; VAKFIMIZINDA BAŞKANLIĞINI YAPMIŞ, MERHUM HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEYİMİZİN; SEÇİM MÜNASEBETİ İLE İLGİLİ DAHA ÖNCEDEN YAYINLANMIŞ MEKTUBUNU GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE PAYLAŞIYORUZ.

İŞTE HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEYİN O AÇIKLAMASI:

Evvela: Kıymettar şuhur-u selasenizi ve içindeki leyale-i mübarekelerinizi ve gelecek Ramazan-ı şeriflerinizi ruh-u canımla tebrik eder,bu şehri mübarekde ettiğiniz duaların Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrahiminden niyaz ederim. Böylece bayrama kadar:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَيْلَةَ قَدْرِنَا ف۪ى هٰذَا الرَّمَضَانَ خَيْرًا مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ لَنَا وَ لِطَلَبَةِ الرَّسََٓائِلِ النُّورِ الصَّادِق۪ينَ

duasını etmeye niyet ettik.

Saniyen: Yeni ve mühim bir seçimden geçmek üzere olan memleketimizin içinde bulunduğu fevkalade nazik durum sebebiyle, büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri namına,aşağıdaki açıklamayı yapmak zaruretini hissetmiş bulunuyorum.

“ÜSTADIMIZ ADNAN MENDERES’İ HER ZAMAN DESTEKLEMİŞTİ” Bütün gayesi vatan ve milletin selametinden ibaret olan ve hayatının her anında bu gayeyi takip etmiş bulunan Üstadımız Said Nursi Hazretleri siyasetten şiddetle kaçındığı halde, “İslam kahramanı” olarak vasıflandırdığı Adnan Menderes ile o zamanki Demokrat Parti’yi her zaman desteklemiş ve vatan, millet, İslamiyet ve Kur’an hesabına bu partiyi desteklemeye mecbur olduğunu defalarca ve açıkça beyan etmiştir. Herkesin malumu olduğu üzere, Üstadımızın bu desteğine sebep, o zamanki Demokratların şeair-i İslamiyenin en mühimlerinden olan ezanı serbest bırakmaları, milletin hak ve hürriyetlerini tanımaları, dışarıda da İslam alemine karşı dostane münasebetler tesis etmeleridir.

Bu sebeptendir ki, Üstadımız merhum Adnan Menderes’i “İslam kahramanı”olarak vasıflandırmış ve mektuplarında onu bu isimle yad etmiş, hatta bazı mektuplarında, siyasetle alakasını kesmiş bulunduğu halde, Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı ile sohbet etmek arzusunda olduğunu beyan etmiştir.

“GELİŞEN OLAYLAR, ÜSTADIMIZIN İKAZLARININ NE KADAR YERİNDE OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR” Üstadımızın alem-i bekaya irtihalinden sonraki yıllarda yaşanan hadiseler ve Din’i hak ve hürriyetlerin maruz kaldığı kısıtlamalar, o zamanki Demokratların iktidardan düşmesi halinde ortaya çıkacak tehlikelere dair ikazlarının ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir.

“REİS-İ CUMHURUMUZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MENDERES’İN YAPTIĞI HİZMETLERDEN ÇOK DAHA FAZLASINA MUVAFFAK OLMUŞLARDIR” Milletimizin serbest iradesiyle iktidara gelen ve halen iş başında bulunan kanaatımca siyaset ve vatan hizmetinde manen vazifeli Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan iktidarda bulundukları müddet içinde, İslam kahramanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaptığı hizmetlerden çok daha fazlasının tahakkukuna, Allah’ın izin ve inayetiyle muvaffak olmuşlardır. Ezcümle:

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRDI

Başörtüsü gibi İslam’ın en önemli bir şiarı üzerindeki yasaklar tamamıyla kalkmıştır.

İMAM HATİPLERİ AÇTI VE KUR’AN KURSLARINI SERBEST BIRAKTI

İmam Hatip Okulları ve Kur’an kursları da yeniden eski serbestisine kavuşmuş, gençliği zaaf-ı imandan ve itikattan kurtarmak için çok elzem olan değerler eğitimi namıyla nurların derslerine başlanmış,Risale-i Nurlar Diyanet işleri Başkanlığı tarafından resmen neşrine Reis-i cumhurumuzun talimatıyla Kültür Bakanlığı tarafından muhafaza altına alınmak suretiyle aynen neşri 4 senedir devam etmekte ve yurt içinde ve dışında dağıtımı yapılmaktadır ,hatta eskisinden daha da haşmetli bir şekilde yurdun dört bir yanında bu milletin evlatlarına hizmet vermeye başlamıştır.

OKULLARDA KUR’AN, SİYER VE OSMANLICA DERSLERİ DE OKUTULMAYA BAŞLANDI

– Tek parti devrinin eseri olan ve gençliği her türlü dini hissiyattan uzak bir şekilde yetiştirmeyi hedef alan eğitim politikalarının ıslahına girişilmiş, bu cümleden olarak Kur’an, Siyer ve Osmanlıca dersleri devletin okullarında okutulmaya başlamış ve gençlerimiz arasında da büyük bir rağbet görmüştür.

Hele masum yavrularımızın okul sıralarında o günahsız dilleriyle Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlamaları, “Allah Teala bir kavme azap edeceği zaman, Kur’an okuyan çocukların sesini işitince azaptan vazgeçer” mealindeki hadis-i şerifi bize gözyaşları içinde hatırlatıyor.

KAHRAMAN ORDUMUZ, BAZI MİHRAKLARIN ELİNDE DARBE ALETİ OLMAKTAN KURTARILDI

– Yine Üstadımız Said Nursi Hazretlerinin fevkalade ehemmiyet verdiği ve “alem-i İslam’ın kalesi ve şanlı ordusu” olarak yad ettiği kahraman ordumuz bazı mihrakların elinde bir darbe aleti olmaktan kurtarılmış ve milletimizin ve alem-i İslam’ın nezdindeki o müstesna mevkiine kavuşturulmuştur.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE MÜHİM TOPLANTILARDA KUR’AN OKUNMASINI HAYAL BİLE EDEMEZDİK”

– Kur’an’ımız başta olmak üzere dini ve manevi değerlerimiz, devletimizin bütün kademelerinde eski itibarına kavuşmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve devlet erkanının iştirak ettiği mühim toplantılarda Kur’an okunması gibi, yakın zamana kadar kimsenin hayal bile edemediği işler büyük bir vakar ve sükunet içinde gerçekleşmiştir.

“KÜÇÜMSENEREK BAKILAN İSLAM ALEMİNE DEVLETİMİZ TEKRAR GÜLER YÜZÜNÜ ÇEVİRDİ”

– Yıllardır ihmal edilen ve hatta küçümsenerek bakılan İslam alemine devletimiz tekrar gülen yüzünü çevirmiş, nerede bir mazlum gördüyse oraya yardım elini uzatmış, bütün İslam ülkelerinin ve hatta bütün mazlum milletlerin samimi muhabbetlerine mazhar olmuş, böylece, dünyanın en büyük gücü olmaya layık olan İslam ümmetinin Üstadımız tarafından sık sık müjdelenen ittihad-ı İslam hedefine doğru derlenip toparlanacağına dair alametler açıkça görülmeye başlamıştır.

“REİS-İ CUMHURUMUZ ERDOĞAN, İSLAM BİRLİĞİ’NE İSTANBUL’DA BAŞKANLIK ETTİ”

– Reis-i Cumhurumuz Tayyip Erdoğanın İstanbul’da İslam Birliği toplantısına başkanlık etmesi ve bütün islam devletlerini uyandırması ve birlik ve beraberlik telkin etmesi alem-islam için hayırlara vesile olacak neticeleri çoğunlukla elde etmiştir.

“ORDUMUZA DIŞA BAĞIMLI OLMADAN YERLİ ÜRETİM ATILIMI”

– Her hususta maddi terakkiyatın ilerlemesine ordumuza lazım ekser ihtiyacı son model ve dışa bağımlı olmadan yerli üretim olarak yapılmasına vesile olması; bununla beraber manevi hizmetleri de desteklemesi hayırlı hizmetleridir.

“REİS-İ CUMHURUMUZU İKTİDARDA MUHAFAZA ETMEK; VATAN, MİLLET VE ÜMMET İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Bütün bu mesut ve müjdeli gelişmeleri bir arada mütalaa ettiğimiz zaman, Reis-i cumhurumuzu ve beraberindekileri iktidarda muhafaza etmenin vatan, millet, İslam alemi ve hatta insanlığın sulh ve selameti açısından ne kadar hayati bir önem taşıdığı, açıkça ortadadır.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLER SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİLDİR”

İşte bunun içindir ki, yurt içinde ve yurt dışında bütün menfi mihraklar, milletimizin bu mesut istikbale doğru yol alışını durdurmak için ittifak etmişlerdir. Bu sebepten, önümüzdeki seçimlere sıradan bir seçim olarak bakmak mümkün değildir. Bugün bir seçim mücadelesi görüntüsü altında cereyan eden şey, şu veya bu partinin iktidar olması meselesi değildir.

“BUGÜNKÜ ASIL MÜCADELE…”

Bu, siyaset sahasındaki muhtelif cereyanlardan birinin nöbeti diğerine devretmesi meselesi değildir. Bugünkü mücadele, bu vatan ve millet için çalışanlar ile vatanı parçalamak ve milletimizi ecnebilere köle yapmak için çalışanlar ve onların şuurlu yahut şuursuz müttefikleri arasında cereyan eden bir mücadeledir.

Bu, asırlardır İslam’ın bayraktarlığını yapan ve İslam aleminin istikbali için bütün ümmetin ümit bağladığı bir milletin ayaklarındaki prangaları çözmeye çalışanlar ile, bu kahraman milleti birbirine düşürüp vatanını parça parça ederek bütünüyle ecnebi kuvvetlerin hakimiyeti altına sokmak isteyenler arasındaki bir mücadeledir.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I VE BERABERİNDEKİLERİ MUHAFAZA ETMELİYİZ, ONLARIN ARKASINDAYIZ, DESTEKLİYORUZ”

İşte, bir kısmına kısaca temas etmeye çalıştığım bu sebepler muvacehesinde, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebeleri olarak bizler, tıpkı Üstadımız gibi, vatan, millet, Kur’an, İslamiyet ve insaniyet namına, Recep Tayyip Erdoğanı ve beraberindekileri muhafazayı ve arkasında olduğumuzu bildirmeyi ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz.

“BİZİM TAVRIMIZ, BİR VAZİFE-İ VATANİYE, DİNİYE VE MİLLİYEDİR” Bizim mesleğimiz asla siyaset değildir. Bu tarz beyanatımız bazı kardeşlerimizce siyasete ziyade temas gibi anlaşılmaması gerekir. Zira Üstadımızın hal-i hayatındaki tatbikatını ve lahikalarda ifade ettiği tavrını ifadeden ibarettir. Bir vazife i vataniye ve diniye ve milliyedir ki bize hüsn-ü zan eden kardeşlerimize bir hatırlatma ve mevcud müsbet hükümete de mütecaviz dinsizler ve vatan hainleriyle mücadelesinde bir yardımdır. Üstadımızın ifadesi ile:

“Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tabi’ ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.” (Emirdağ – 1, s. 160).

Allah doğruların yardımcısıdır.

Bedîüzzaman Hazretlerinin talebe ve hizmetkarı

Hüsnü Bayramoğlu

“HİZMET VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ OLARAK, MERHUM AĞABEYİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ VE DÜŞÜNCELERİNİ BİZLERDE AYNEN KABUL, BEYAN VE İLAN EDİYORUZ.”

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

image_print