6 EKİM PAZAR GÜNÜ BÜTÜN CAMİLERDE CEMAATLE FİDAN DİKİLECEK - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

22 Mayıs 2022 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

6 EKİM PAZAR GÜNÜ BÜTÜN CAMİLERDE CEMAATLE FİDAN DİKİLECEK

Son Güncelleme :

03 Ekim 2019 - 11:11

6 Ekim Pazar günü sabah namazından sonra bütün camilerde din görevlilerinin öncülüğünde cemaatle beraber fidan dikimi gerçekleştirilecek.

1 Ekim 2019 Salı günü ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yılki temanın “Cami ve Hayat” olduğunu ifade ederek, “Cami ile hayatın arasını ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve değerlerimize de yabancılaşıyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2019 Yılı  ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programıyla başladı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli bir tema çerçevesinde düzenlediği haftanın bu yılki teması, ‘Cami ve Hayat’ olarak belirlendi.

Çeşitli etkinliklerle bir hafta boyunca kutlanacak olan haftanın açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kazakistan Müslümanları Dini İdare Başkanı Serikbay Oraz katıldı.

Ezan okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu sene ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda;  ‘Cami ve Hayat’ konusunu gündeme taşıyoruz. Hayatın içinde camilerimiz var ve camilerde hayat var gerçeğine daha güçlü şekilde dikkat çekiyoruz. Zira cami ile hayatın arasını ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda, kendimize ve değerlerimize de yabancılaşıyoruz” dedi.

İnsanı ve varoluşun İslamî bir bakışla anlamlandırıldığında, insanın yeryüzü ve hayatla ilişkisinde en önemli unsurlardan birisinin de cami olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Kur’an-ı Kerim bizlere, yeryüzünde insanlar için inşa edilen ilk mescit olarak Kâbe’den bahseder. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki, insanın tarihi ile caminin tarihi iç içedir. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin Medine’ye hicretle birlikte yaptığı ilk işlerden birisi de Mescid-i Nebî’nin inşa etmek olmuştur. Mescid-i Nebi ihtiyaçlarının karşılandığı, sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin himaye edildiği, bireysel ve sosyal düzlemde her türlü mesele ile ilgili istişarelerin yapıldığı, kararların alındığı bir merkez olarak görev ifa etmiştir. Edep, adap, ilim ve irfanın aşılandığı bir mektep olarak hizmet vermiştir.”

“Cami ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği haline gelmiştir”

Başkan Erbaş, Müslümanların hayatlarını ve şehirlerini cami merkezli planlandıklarını belirterek, “Böylece bütün yönleriyle hayatın, caminin öğrettiği ve temsil ettiği değerlerle inşa edilmesi hedeflenmiştir. Camideki tevazu ve hakşinaslığın iş hayatına, merhametin aile hayatına, şefkat ve zerafetin insan ilişkilerine yön vermesi hedeflenmiştir. Neticede caminin bireye kazandırdığı adalet, merhamet, yardımlaşma gibi ahlaki değerler toplumun huzur ve güvenini sağlamada büyük bir görev ifa etmiştir. Dolayısıyla cami ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği haline gelmiştir” diye konuştu.

Camilerin tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın sembolü olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, İslam düşüncesinde bilgi, güzel ahlak ve toplumsal değerlerin camiden hayata doğru yayıldığına dikkat çekerek, “İnsanların, çevreyle ve toplumla iyi ilişkileri camide pekişmektedir. Müminlerin manevi dünyaları cami ile güçlü hale gelmektedir. Camilerdeki manevi ortam kalplerin mutmain olmasına ve huzur bulmasına yön vermektedir” şeklinde konuştu.

“Camideki ibadet ve samimiyetin varlığı, cami dışındaki istikamet ve güzel ahlak ile ölçülür”

Caminin müminin kendi kalbiyle ilişkisinin ve Rabbiyle iman bağının en güçlü olduğu yerler olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Bunun caminin dışına yansıması ise sorumluluk bilinci, hak duyarlılığı ve güzel ahlaktır. Erdemli insan olmaktır. Dünyanın huzur ve güvenine katkı sunmaktır. Bu açıdan camideki ibadet ve samimiyetin varlığı, cami dışındaki istikamet ve güzel ahlak ile ölçülür. Takva, kalp temizliği ve manevi gelişmişlik, hayata insani erdemler ve ahlaki değerler olarak yansır. Aksi halde kılınan namazlar ve yapılan ibadetler, sahibini kötülüklerden, hayâsızlıktan, haksızlık yapmaktan alıkoymuyor, onu merhamet ve güzel ahlak sahibi yapmıyorsa; orada ibadetin gayesi, özü ve hikmeti yitirilmiş demektir.”

“Cami, İslam toplumlarında ortak bilincin ve şuurun oluştuğu mekândır”

Başkan Erbaş, camilerin, toplumun her kesiminden insanların hiçbir ayrıma gitmeden bir araya geldiği mekanlar olduğunu dile getirerek, “Bütün siyasi görüş ve farklı düşünüşlerin üstünde, milletçe hep beraber kaynaşma, kardeşlik ve muhabbeti yaşadıkları yerdir. İslam toplumlarında ortak bilincin ve şuurun oluştuğu mekândır. Birlik-beraberlik duygularının en üst seviyeye ulaştığı zemindir. Cemaatle kılınan her namazda, aynı safta bedenlerin birlikte kıyam etmesi, kalıpların birliğinden kalplerin birliğine geçişi sağlayan en önemli duruştur.  Bütün bunlar ise bizlere takvada yardımlaşmayı öğreten ve yaşatan değerlerdir. Bu yüzden camiler İslam’da çok özel bir konuma sahiptir” şeklinde konuştu.

“İslam dünyasında camilerde fitne ve tefrika çıkartarak müminlerin en güçlü zemini yıkılmak istenmektedir”

Ümmettin beraberce sahiplendiği en güçlü ortak zeminin camiler olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “İstiklal mücadelesinden 15 Temmuz’a zor zamanlarımızda camilerimiz ortak hareket noktamız olmuştur. Dolayısıyla birlik ve beraberlik açısından en güçlü mekânımız da camilerimizdir. Bunu muhafaza etmek ve bu konuda hassas olmak durumundayız. Zira son yarım asırlık süreçte, İslam dünyasında camilerde fitne ve tefrika çıkartarak müminlerin en güçlü zemini yıkılmak istenmektedir. Bunun için her birimiz, camilerimizi birlik ve beraberliğimizin en muhkem kaleleri olarak sahiplenmek zorundayız” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerin, İslam tarihi boyunca olduğu gibi hayatla iç içe olması için gayret ettiklerini ifade ederek, camileri aslî fonksiyonları olan ibadet mekânı olma özelliğini cami hizmetlerinin merkezi olarak gördüklerini söyledi.

“Mescid-i Nebî’ye kadınlar da gelir, ibadetlerini yapar, sohbetlerden istifade ederlerdi”

Camileri, kadınların da erkekler kadar rahat ibadet edecekleri mekânlar haline getirmek için yürüttükleri çalışmaları aktaran Başkan Erbaş, “Bu anlamda büyük mesafe kat ettik, eksikleri olan camilerimizi de hızlıca tamamlıyoruz. Önemle ifade etmeliyim ki, imamlığını Peygamber Efendimizin yaptığı Mescid-i Nebî’ye kadınlar da gelir, ibadetlerini yapar, sohbetlerden istifade ederlerdi” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, gençler ve çocukların camiye daha çok gelmeleri ve caminin değerleriyle tanışmaları için yoğun faaliyetler yaptıklarının altını çizen Başkan Erbaş, “Sabah namazı buluşmaları, cami müştemilatında gençler ve çocuklara yönelik mekânlar, gençlik merkezlerimiz gibi alanlar üzerinden daha çok gencimizin camilerin manevi atmosferi ile buluşmasını hedefliyoruz. Cami dersleri ve camilerdeki kurslar ile camilerin ilim merkezi özelliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Cami sohbetleri, vaaz programları, Kur’an ziyafetleri vb. vesilelerle camilerimizden irşat merkezleri olarak daha iyi istifade edilsin istiyoruz.”

Camilerin fiziki planlaması ve konseptinin geliştirilmesi için çalıştıklarına işaret eden Başkan Erbaş, “Yeni cami tasarımı ile camilerimizin, toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte, kadın, çocuk, engelli, yaşlı bireyler için bütün ihtiyaçlar açısından her yönüyle tam donanımlı şekilde planlanmasını, herkesin rahat ve huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde dizayn edilmesini sağlamaya çalışıyoruz.  Dolayısıyla hem fiziksel hem de işlevsel açıdan camilerimizi en iyi düzeye getirmek için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Cami ve Hayat” teması çerçevesinde fidan dikimi kampanyası

Başkan Erbaş, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nda, “Cami ve Hayat” teması çerçevesinde 6 Ekim Pazar günü sabah namazından sonra bütün camilerde din görevlilerinin öncülüğünde cemaatle beraber fidan dikimi gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Bu vesileyle milyonlarca ağaç dikmiş olacağız. Biliyoruz ki ağaç, tabiata hayat vermektir. Böylece din görevlisi hocalarımız çevre ahlakı ve tabiata karşı sorumluluk bilinci konusunda da en güzel örnekliği göstermiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Camileri bütün değerleriyle sahiplenilmesine ve camilere gitme alışkanlığının güçlendirilmesine yönelik bir seferberlik başlatılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyoruz ki, içinde ibadet edilmeyen, cemaati olmayan camiler “garip” kalmaktadır. Camileri garip kalan bir Müslüman toplum hayat neşesini de kaybeder. Camileri mahzun bir milletin gönülleri de mesrur olmaz. Camileri garip ve mahzun bırakmamanın yolu, her vakitte içinde ibadet etmektir. Ailelerimiz ve çocuklarımızla beraber her Ezan-ı Muhammedînin ardından camilerin huzur veren ikliminde buluşmaktır. Nitekim kıyamet günü Peygamberimizle beraber olacak 7 grup insandan birisi de, “kalbi mescitlere bağlı müminlerdir”. Sadece fiziki varlığıyla da değil, kalbi, ahlakı ve hayat değerleriyle mescide ve onun temsil ettiği değerlere bağlı kimsedir. Bunun için, büyük fedakârlıklarla camiler inşa eden aziz milletimizden, aynı ilgiyi ve heyecanı camilerimizde ibadet etmek için de göstermelerini arzu ediyorum.”

“Camilerimiz ancak, hocalarımız sayesinde hayatla içi içe olacaktır”

Başkan Erbaş, din görevlilerinin Hazreti Peygamberin mirasını omuzladıklarını dile getirerek, “Görev yaptığımız mihraplar, minberler, kürsüler peygamber makamıdır. İnsanlara anlattıklarımız ise Allah’ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Bu şuur ve azimle İslam’a ve insanlığa hizmet için çalışmak büyük bir nimet ve onurlu bir görevdir. Biliyoruz ki; camilerimiz ancak, görevinin şuurunda, bilgili, mesleğini seven, milletine ve dinine hizmet etmeyi en büyük şeref sayan din görevlisi hocalarımız sayesinde hayatla içi içe olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, gece-gündüz demeden İslam’a hizmet eden hocalara teşekkür eden Başkan Erbaş sözlerini şöyle tamamladı:

“Mihraplardan ibadet ve hakikate önderlik eden imam-hatiplerimize, Ezan-ı Muhammedî ile gök kubbeyi mamur eden müezzinlerimize, zihinleri, gönülleri ve hayatları Kur’an ile buluşturan Kur’an kursu öğreticilerimize, Kürsülerden hakikatin sesini yükselten vaizlerimize, Teşkilatımıza nitelikli kadrolar yetiştiren eğitim görevlilerimize, Şehirlerin manevi rehberleri müftülerimize ve milletimize hizmet etmeyi en büyük paye sayan bütün teşkilat mensuplarımıza, fedakâr hocalarımıza tekrar teşekkür ediyor, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı tebrik ediyorum.”

Programda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi ve müezzinler tarafından sala okundu.

Programa Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı İnternet Sitesi

Kaynak link: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/25995/camiler-ve-din-gorevlileri-haftasi-cami-ve-hayat-temasiyla-basladi

image_print

HABERLER