GÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NİN 2019 KARNESİ AÇIKLANDI

121 views
06 Ocak 2021 - 12:50

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her bir üniversiteye ait “2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” açıklandı.

Üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yönlerine dikkat çekmek amacıyla geçen yıl ilki yayımlanan rapora göre kıyaslandığında bu yıl üniversitemizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğu saptandı. Üniversitelere ilişkin değerlendirmede geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da 5 ana kategorideki 45 göstergede ölçüm yapıldı. 189 üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergeler “eğitim ve öğretim”, “araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “uluslararasılaşma”, “bütçe ve finansman” ile “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” ana kategorileri altında gruplandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, her bir üniversitenin izleme ve değerlendirme raporunun ilgili üniversitenin yöneticilerine, akademisyenlerine, öğrencilerine ve ilgili şehrin yöneticilerine, üniversitelerine ilişkin etraflı bir değerlendirme fırsatı sunacağına inandıklarını dile getirdi. Saraç, açıklamasında, “Gelecek yıllarda da düzenli olarak yayımlanması planlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarının yöneticilerin sorumlulukları dâhilindeki alanlar ile ilgili kanıt temelli politika geliştirmeleri, yıllar itibarıyla üniversitelerin gelişiminin izlenmesi ve başarılarının ölçülmesi hususlarında katkı sağlamasını beklemekteyiz” mesajını verdi.

Verilen tablolara göre yayımlanan 5 kategoride Gümüşhane Üniversitesi şu alt kriterlerde yükseliş gösterdi:

Verilen tablolara göre yayımlanan 5 kategoride Gümüşhane Üniversitesi şu alt kriterlerde yükseliş gösterdi:

  • Eğitim ve Öğretim kategorisinde
Kriterler2018Sayı/Oran2019Sayı/Oran
Öğrencilerin yaptığı sosyal ve endüstriyel proje sayısı092
Programların genel doluluk oranları%75%87,54
Erişilebilen ders bilgi paketi oranı%100%100
Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı2,8155,99
Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı10,33514,78
  • Araştırma – Geliştirme, Proje ve Yayın kategorisinde
Kriterler2018Sayı/Oran2019Sayı/Oran
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı basına düsen yayın sayısı0,05710,14
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı basına düsen yayın sayısı0,21080,214
Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı%0%57,83
En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı4148
TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı018
  • Uluslararasılaşma kategorisinde
Kriterler2018Sayı/Oran2019Sayı/Oran
İstihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim görevlisi ve araştırmacı sayısı05
Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı3246
Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı129
Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı06
  • Bütçe ve Finansman kategorisinde
Kriterler2018Sayı/Oran2019Sayı/Oran
Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı%10,08%13,49
Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı%0,09%1,32
Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı20630,5744250
Öğrenci başına yapılan harcama miktarı5716,577331,48
  • Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde
Kriterler2018Sayı/Oran2019Sayı/Oran
Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı0926
Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı04
Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı02
Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı02

Gösterilen tablolardaki bilgiler hakkında açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek şunları söyledi:

“Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ilki 2018 yılında üniversitelerin daha açık, şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde hesap verebilirlik ilkesinden hareketle yayımladığı raporda 2019 yılına ilişkin üniversitemize ait önemli veriler elde edildi. Raporda YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç çok güzel bir açıklama yaptı: ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının amacı, üniversiteleri iyi veya kötü olarak ayırmak ya da birini diğeriyle kıyaslamak değildir. Aksine ülkemizin kendine özgü şartları da dikkate alınarak gelişmiş ülkelerin de yükseköğretim kurumlarını değerlendirmede kullandıkları, tarafımızca belirlenen ölçütlere göre üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yönlerine dikkat çekmektir.’ Bu nedenle de yayımlanan rapor üniversitelerimizin şeffaflık, kaliteyi ve rekabeti artırmasına yöneliktir.

Tablolardaki bilgiler incelendiğinde üniversitemizde büyük bir gelişim gösterdiği açık olarak görülmektedir. ‘Eğitim ve Öğretim Kategorisi’nde göze çarpan iki önemli kriter yer alıyor. Bunlardan bir tanesi, öğrencilerin yaptığı sosyal ve endüstriyel proje sayısı diğeri de programların genel doluluk oranları. Öğrenci merkezli sosyal üniversite imajıyla yola çıkan üniversitemiz 2019 yılında öğrencilerine verdiği destekle birlikte sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, endüstriyel alandaki projelere de önemli katkılar sundu. Aynı zamanda öğrenciler tarafından tercih edilmeyen ve vasfını kaybetmiş bölüm-programların belirlenip kaldırılmasıyla birlikte, yerine daha tercih edilebilir yörenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek programların açılması da üniversitemizin gözle görülür bir oranda tercih edilmesine sebep oldu. Tabi bu oranlarımızı her yıl artırmaya devam ediyoruz.

‘Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’ kategorisine baktığımızda ise akademik yayın sayılarımızın artış gösterdiği özellikle de üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranımızın %57,83 gibi çok yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Yaşanan bu artışlara yakın zamanda İspanya merkezli iki araştırma kurumu olan SCImago Araştırma Kurumu ile İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nin bünyesinde faaliyet gösteren ‘Webometrics Ranking Web of World Universities’ tarafından yapılan araştırmalarda üniversitemizin dünya sıralamasındaki yerini örnek gösterebiliriz.

Üzerinde özellikle durduğumuz bir konu olan ‘Uluslararasılaşma’ kategorisinde de üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayımızı artırdık. Özellikle Dış İlişkiler ofisimiz tarafından Farabi ve Erasmus değişim programlarıyla birlikte de yurtdışına gönderdiğimiz öğrenci sayılarımızda artışlar görülmektedir.

Yeni kurulmuş bir üniversite olmamıza rağmen ‘Bütçe ve Finansman’ kategorisinde de özellikle üniversitemize katkı getirecek projelerle döner sermaye planlamalarımızın olumlu sonuçlar vermesi bizleri hayli sevindirdi.

Ar-Ge çalışmalarına verilen destek ve öğrencilerimize yaptığımız harcamalarımızın 2019 yılında artırdık. Bizler için çok önemli bir katkı sunacak olan vakfımızın kurulmasıyla beraber bu iki kalemdeki desteklerimizi daha da artırmış olacağız. Sürekli olarak dile getirdiğimiz bir diğer konu da üniversitenin bulunduğu şehre ve topluma olan katkısıdır. Şehir-üniversite bütünleşmesi açısından büyük çabalar sarf etmekteyiz. Bu amaçla da kurduğumuz Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü (GÜSUD) tarafından 2019 yılında tüm halkımıza ve öğrencilerimize açık olarak yapılan eğitimlerde 926 sertifikanın verildiğini görüyoruz. Tabi 2020 yılında bu sayıyı kat kat artırmış bulunmaktayız. Gümüşhane Üniversitesi olarak eksikleri görüp, bunları gidermek ve üniversitemize en faydalı şekilde hizmet sunmanın çalışması ve gayreti içerisindeyiz. Her yıl üzerine kattığımız bu başarılarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere desteğini esirgemeyen Gümüşhane halkımıza çok teşekkür ediyorum.”

KAYNAK: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – 05.01.2021

image_print
KÖŞE YAZARLARI

Copyright 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.