Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten önemli uyarı - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

22 Ekim 2021 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

Gümüşhane Valisi Taşbilek’ten önemli uyarı

Son Güncelleme :

02 Nisan 2021 - 18:51

Geçen haftalarda Gümüşhane merkez ilçede yaşanan kaya düşme olayları sonrası Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Özel Kalem Müdürlüğü çıkışlı Resmi yazıyla tüm kaymakamlıkları, belediyeleri ve ilgili kamu krurumlarını uyardı.

İlçe Kaymakamlıklarına, Gümüşhane Belediye Başkanlığına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilen 02.04.2021 tarih ve 1967 nolu ve “Bina Güvenliği ve Afet Risklerine Karşı Alınacak Önlemler” konulu resmi yazı şöyledir:

“İlimiz arazi yapısı yüksek ve engebeli bir topografyaya sahip olup genel olarak kayalık alanlardan oluşmaktadır. Farklı coğrafi yapıları bünyesinde barındıran ilimiz bir o kadar da farklı jeolojik yapıları, farklı kayaç türlerini içermektedir. Bu coğrafyada yapılan kontrolsüz ve plansız müdahaleler beraberinde farklı afet risklerini meydana getirmekte, can ve mal kayıplarının yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu durumların yaşanmaması adına aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

İmar planları hazırlanırken yerleşim yeri açısından arazi üç kısma ayrılır. Bu üç kısımdan biri uygun alanlar olup bu alanlar imar mevzuatına göre planlanarak yerleşime açılırlar. İkincisi önlemli alanlar olarak adlandırılırlar. Bu alanları imara açmak önlem almayı gerektirir. Üçüncüsü  ise uygun  olmayan  alanlardır ki bu alanlar kesinlikle yerleşime açılamayacak alanlar olup buralarda yerleşim yeri kurulamaz. İlimiz coğrafyası ve yerleşim alanları genellikle önlemli alan ve uygun olmayan alanlardan oluşmaktadır. Önlemli alanlar imara açılırken mevzuat gereği hazırlanan jeolojik ­ jeoteknik etüd raporlarında arazi ve zemin özelliklerine uygun önlemler belirtilir ve bu raporlarda belirtilen önlemler alınmadan buralarda yapılan binalara yapı kullanım izni verilemez.

İlimiz genelinde ve özellikle de merkez ilçede bina oturma alanları için yapılan kazı çalışmaları ve dik açılan şev yarmalarına güvenli mesafe bırakılmadan konumlandırılan binaların birçok problemi beraberinde getirdiği bilinmektedir. Yapılan derin kazılar açık bırakılan şev yüzeyleri zaman içerisinde meteorolojik etkilere maruz kalarak zayıf birimlerin altere olması sonucu, birbirini kesen süreksizliklerde kayma, kopma    ve düşme gibi hareketlenmelerin meydana geldiği görülmüştür. Arazi yüzeyinin yarılması ile açılan yapay şevlerin mühendislik ilkelerine ne derecede uygun olup olmadığı sorgulanarak, buna göre projelendirilmiş önlem yapılarının yapılması gerekmektedir.

Ancak gelinen noktada yukarıda bahsedilen önlemlere riayet edilmediği, birçok yerde kaçak kazı ve inşaat faaliyetlerine devam edildiği, yeni inşa edilen binalarda uygunsuz şev açıları ile açılmış alanlara yakın mesafede yapılar inşa edilmek suretiyle yaşamların riske atıldığı görülmektedir. Bu nedenle daha önce yapılmış binaların kontrolleri yapılarak gerekli önlem yapılarının yapılması/yaptırılması, yeni yapılacak binalarda ise afet risk değerlendirmesi sonucu gerekli mühendislik önlemleri alındıktan sonra ruhsatlandırma işlemleri yapılmalıdır. Önlem yapıları yapılmadan kesinlikle inşaat ve yapı kullanım ruhsatı verilmemelidir.

Vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için yukarıda belirtilen hususlara ilgili kurum ve kuruluşlarca riayet edilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Kamuran TAŞBİLEK
Vali

Resmi yazıyı görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

image_print