PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (A.S.V.) SÜNNETLERİNE UYMANIN ÖNEMİNİ ANLATAN EN KAPSAMLI ESERİ YAYIMLIYORUZ - GÜMÜŞHANE'DEN HABER - Yerel Haber SitesiGÜMÜŞHANE'DEN HABER – Yerel Haber Sitesi

21 Temmuz 2024 / Kuruluş: 15 ŞUBAT 2012

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (A.S.V.) SÜNNETLERİNE UYMANIN ÖNEMİNİ ANLATAN EN KAPSAMLI ESERİ YAYIMLIYORUZ

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2016 - 12:23

Son Güncelleme: 09 Kasım 2016 - 12:27

Günümüzde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a.s.v) ın sünnetlerinin önemini anlatan en kapsamlı eser Bediüzzaman Said Nursi’nin kaleme aldığı  Lem’alar adlı eserdeki Onbirinci Lem’a adlı bölümdür.

Bediüzzaman Hazretleri bu eserinde; sünnetle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunuyor ve mutlaka sünnete uyulmasının önemini anlatıyor.

Envar Neşriyat tarafından basılmış olan Lem’alar adlı eserde yer alan 13. Sayfalık bu risaleyi PDF olarak sunuyoruz.

**********

Sünnet-i Seniye Risalesinden bazı bölümler:

* Sünnet-i Seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın.

* Siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, kat’iyen anlar ki, edebin envâını, Cenâb-ı Hak, Habibinde cem etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eden, edebi terk eder.

* Rivâyât-ı sahiha ile Hazret-i Âişe-i Sıddıka (r.anha) gibi Sahabe-i Güzin, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı tarif ettikleri zaman, “Hulukuhu’l-Kur’ân“diye tarif ediyorlardı. Yani, Kur’ân’ın beyan ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur.   İşte böyle bir zâtın ef’alahvalakval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye lâyık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin (Sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar.

**************

SÜNNET-İ SENİYE RİSALESİ İÇİN TIKLAYINIZ PDF

 

 

image_print

HABERLER